Vrienden Van Mézières Watou.

www.watoudorp.be/mezieres

HOE ALLES BEGON

Alles begon toen Jean-Louis Camus, burgemeester van Mézières en Brenne samen met een delegatie van Obterre (verbroederingspartner van Proven) naar de Hoppefeesten van Poperinge kwam.

Burgemeester Camus reeds jaren bevriend met de burgemeester van Obterre kwam door hem naar de Hoppefeesten in Poperinge.

Dit bezoek aan Poperinge was niet alleen bedoeld om de Hoppefeesten bij te wonen, maar was tevens een zoektocht naar een geschikt verbroederingsdorp voor zijn geliefde Mézières.

Patrick Fouvry, gehuwd met Coleta Top, beiden gekend in Obterre, waar haar vader nog hop had geteeld bracht deze delegatie uit Mézières naar Watou en samen met enkele leden van het toenmalig feestcomiteit van Watou bezochten ze samen ons dorp.

Zo werden de eerste contacten gelegd voor een verdere samenwerking en tot een verbroedering te komen. Dit alles gebeurde voor alles officieel werd in 1985.

EERSTE DELEGATIE VAN WATOU

NAAR MEZIERES

DECAESTEKER JOHAN - BERVOET ERNA

D’HONDT PAUL – DEPOURQ MIEKE

DEGRAEVE JOHAN – LABAERE MIRANDA

RAPPELET LUDO – LEURS LANA

BONDUELLE RIK – DESCHILDER REGINE

FOUVRY PATRICK – TOP COLETA

OLLEVIER GUIDO – BAERT MARTINE

LIGNEL LUC

VANOVERBERGHE HILDE

RUSSE MICHEL

Op 17 maart 1985 gingen we voor het eerst naar Mézières met een delegatie van 17 personen uit Watou.

De heenreis verliep niet zoals verwacht, want sneeuw, ijzel, mist en regen deden er enkele onder ons aan denken om na enkele kilometers terug te keren. Toch zijn we er in geslaagd om op tijd aan te komen tegen de middag. Na een eerste kennismaking en een middagmaal bezochten wij het dorp en de streek. Mézières ligt in een dor gebied waar landbouw praktisch onmogelijk is vanwege de kleibodem. Maar sinds de middeleeuwen vonden lokale dynamische paters er iets op om toch iets te kunnen doen met deze vooral vochtige bodem. Ze legden er enorme vijvers aan en begonnen er karper, baars, snoek, snoekbaars en andere vissoorten te kweken.

De ongerepte vlakten zijn een paradijs voor de fauna en flora. Je treft er de purperreiger, de fuut, de zeezwaluw en enorm veel soorten eenden en andere watervogels aan. Je treft er de waterschildpad, 61 soorten libellen, everzwijnen, herten en een 1200-tal verschillende plantensoorten aan.

Door het grote aantal vijvers wordt deze streek dan ook de “STREEK DER DUIZEND MEREN” genoemd. Momenteel zijn er een 1200-tal vijvers en meren, waarvan de grootste ongeveer 180 ha.is. In de periode november-december worden die manueel leeg gevist. Voor zij die nog nooit een “PECHE D’ETANG” hebben meegemaakt is dit een aanrader. 

EERSTE BEZOEK VAN MEZIERES

AAN WATOU

Een eerste bezoek aan Watou door een delegatie van elf personen werd gedaan in hetzelfde jaar 1985. Er werd kennisgemaakt met Watou, we bezochten Poperinge en er werd gebold bij Henri Loones. Samen hadden wij een gezamenlijk maal in ’tHommelhof. Zij werden ondergebracht in gastgezinnen waarvan er tot op heden nog altijd logeren bij het zelfde gezin tijdens de verbroederingen of andere bezoeken aan Watou. Tijdens dit bezoek werd beslist tot een verder samenwerken en een verbroedering in het leven te roepen. 

FOIRE IN MEZIERES

Ieder jaar met halfvasten houden ze in Mézières “LA FOIRE AUX POISSONS ET AUX ECHAUDES”. Dit is een lokaal gebeuren waar alles wat streekgebonden is te koop wordt aangeboden. Voor hen is dit een jaarlijks feest en voor ons viel dat samen met ons eerste bezoek. Daarom hadden wij ook de Watouse bieren meegenomen om ginder te promoten. Dit was ginder een waar succes omdat zij ginder nog geen Belgische bieren kenden. Tot op heden gaan wij nog ieder jaar met een beperkte delegatie naar de foire om onze bieren te verkopen. De foire valt ieder jaar samen met carnaval in Poperinge.

EERSTE OFFICIEEL BEZOEK

PER AUTOCAR

Ons eerste bezoek per autocar deden we in augustus van 1985. De verbroederingen vinden altijd plaats het laatste weekend van augustus, behalve als 1 september op een maandag valt. Dit voor de schoolgaande jeugd die normaal de maandag de school hervatten. Wijlen Robert Parrein was onze chauffeur van dienst met een gehuurde bus. Met een 50-tal personen zijn we naar Mézières vertrokken voor een driedaags bezoek. Voor vele van deze deelnemers was dit de start van een jarenlange vriendschap via deze verbroedering. Iedereen keerde tevreden terug en vele deelnemers van het eerste uur zijn steeds aanwezig bij elk verbroederingsfeest .

BIERE DE LA BONDE

Ter gelegenheid van de verbroedering in 1991 kregen wij een replica van een “BONDE” die op het Watouplein werd geplaatst. Dit deed ons beslissen om een bier te lanceren onder de naam van “BIERE DE LA BONDE”. Dit is een bier van hoge gisting van 10°. We hebben een gepaste etiquette  laten maken en een speciaal glas voor ons bier. We gebruiken dit tijdens de foire en lokaal bij feestelijkheden.

VOORZITTERS

Na het eerste bezoek werd Johan Decaesteker hier verkozen als voorzitter van ons comité wat hij tot op heden is gebleven. Bij onze verbroederingspartner werd Mevr. Josette Gaye-Dardaud als voorzitster  verkozen. Zij was de steunende en stuwende kracht van het comité in Mézières. Zij was tevens gemeenteraadslid en bestuurslid van tal van verenigingen in Mézières. Josette had gezondheidsproblemen maar bleef tot de laatste dag haar verantwoordelijkheden opnemen. Op zondag 21 maart 1993 is zij daags na de foire overleden. Zij was tot op de vooravond van haar heengaan nog bewust bezig met de verbroedering en de mooie momenten die we samen hadden meegemaakt en geloofde nog in een betere wereld die volgens haar kon beginnen met verbroederingen zoals de onze. Het voorzitterschap werd voortgezet door haar echtgenoot Mr. René Gaye en is dit nog tot op heden gebleven. 

CULINAIRE VERBROEDERING

In 1997 was er een eerste culinaire verbroedering tussen Stefaan Coutteneye van restaurant ’tHommelhof uit Watou en Bernard Brossier van restaurant Au Boeuf Couronnée uit Mézières. Bedoeling was om personen die nooit de verplaatsing naar een der verbroederingsdorpen kon doen, van de respectievelijke keukens te laten proeven en te genieten. Het jaar nadien deden ze hetzelfde in Mézieres. Telkens kwamen er een 100-tal personen genieten van deze gezellige avonden.

JEUGDVERBROEDERING

Sedert 1990 hebben wij ook een jeugdverbroedering die ook  de schoolgaande jeugd de kans geeft om de streek van Mézières te leren kennen. Om de twee jaar gaan de 11 en 12 jarigen op verkenning gedurende een vierdaagse trip. De organisatie en begeleiding gebeurt door leden van het Watouse comité. Ook de kinderen worden ondergebracht in gastgezinnen en doen er activiteiten zoals een schoolbezoek, een bezoek aan het natuurpark “LA HAUTE TOUCHE” waar alle hertensoorten uit de regio samenleven en een bezoek aan het alom gekende “FUTUROSCOPE” in Poitiers waar in grote cinemacomplexen de cinema van de toekomst voorgesteld wordt.

EXPO IN << LE MOULIN >>

Vanaf 1992 mag Watou om de twee jaar een lokale of bevriende schilder of kunstenaar sturen naar Mézières om er gedurende de ganse maand maart zijn of haar werk tentoon te stellen. Le Moulin is een gerestaureerde watermolen waarin de toeristische dienst gehuisvest is, een expositieruimte en waar er gelogeerd kan worden. Stelden reeds tentoon in Mézières:

1992 DASCHODT JAN-VANDEMAELE JOEL

1994 BONDUELLE POL

1996 CORNEILLE HILDE (Roesbrugge)

1998 VANDENHOVE JEAN (Woumen)

2000 DEHEEGHER WILLEM (oud Watounaar)

2002 DEMOL JEAN-PIERRE (oud Watounaar)

2004 JONCKIERE ROGETTE (Esen)

2006 CARINE FIEU

2008 DECAE GASTON

2010 KANTACADEMIE POPERINGE
 

BESTUUR VERBROEDERING WATOU

DECAESTEKER JOHAN – DOUVIEWEG 8 8978 WATOU – 057/38 80 15

DECAESTEKER MARINA – TRAPPISTENWEG 15 - 8978 WATOU – 0473/65 39 95

DESCHILDER REGINE – STEENVOORDESTRAAT 31 - 8978 WATOU – 057/38 80 94

D’HONDT PAUL-DEPOURQ MIEKE – OUDE PROVENSTRAAT 18 - 8978 WATOU – 057/38 82 37

GOUDESEUNE PATRICK – STEENVOORDESTRAAT 56 - 8978 WATOU – 057/38 87 35

RUCKEBUSCH PAUL – OUDE PROVENSTRAAT 8 - 8978 WATOU – 057/38 87 58

UREEL EDMOND – KAPELAANSTRAAT 9 – 8978 WATOU – 057/38 83 78

Wie inlichtingen wil of interesse heeft om deel te nemen aan deze verbroedering neem gerust contact op met een der leden van het comité.

Korte geschiedenis door Russe Michel.
 

Deze website aanpassen aan uw scherm: druk Ctrl + scroll

L. update 06/04/13 M&Y soft 2010 Terug naar boven
Sitemap: Home  Geschiedenis  Watou  Mézières  Kalender  Fotoboek  Contact  Michel's blog